7 Februari 2019

Regi: Alice Rohrwacher

Italien 2018

Längd: 2 tim 5 min.

02 Lycklig 

 

Byfåne eller helgon? Bondpojken Lazzaro är självutplånande snäll och tycks ha mystiska förmågor. Han blir utnyttjad av alla men verkar lycklig när han får stå till tjänst. Filmen tilldrar sig på den italienska landsbygden, och inledningsvis antyder böndernas ålderdomliga kläder och beteende att filmen utspelar sig på tidigt 1900-tal. Plötsligt dyker det dock överraskande upp mopeder och mobiltelefoner. De anakronistiska inslagen får snart sin förklaring.

Berättelsen grundar sig på en verklig italiensk skandal på 1980-talet, där en grupp bönder på en tobaksodling hölls isolerade och utnyttjades i ett feodalt system av en markisinna. De får lära sig att världen utanför är farlig, och varje utbrytningsförsök stoppas med gemensamma krafter av både herrar och tjänstefolk. Det är en värld där alla vet sin plats och många mot bättre vetande ser till att upprätthålla en förfärande ojämlik struktur.

Halvvägs in i filmen avslöjas skandalen och myndigheterna griper in – både vi och bönderna rycks upp ur myllan, och handlingen förflyttas till ett slumområde utanför en storstad. Idyllen är inte ens skenbar – här är livet också en strid, bara förflyttad till rännstenen.

Filmen är en originell mix av saga, myt och verklighet. Den tar överraskande vändningar och innehåller en befriande dos grovkornig humor.

© 2019 Ekerö Filmstudio
Back to Top