Så här köper du medlemskort:

Till Filmstudions visningar säljs medlemskort bara för en termin åt gången, höst eller vår. Priset för medlemskortet är f.n. 180 kr och då ingår alla filmer i priset. Åldersgränsen är 15 år.

Medlemskortet säljs strax innan föreställningens början, alternativt kan du sätta in 180 kr till Plusgirokonto 191 75 06 - 6 (Ekerö Filmstudio) och hämta ut medlemskortet vid ditt första biobesök för terminen.

Biljett till enskilda filmer går ej att köpa. Föreningen har medlemskap i Sveriges Förenade Filmstudios. 

Nästa film

Dolda tillgångar.

14 februari kl.19.30

Se trailer.

Dolda tillgangar

Senaste filmen

Senaste filmen var "Lycklig som Lazzaro" och fick följande betyg:

50 vita bönor
57 svart-vita bönor
18 svarta bönor
Närvarande medlemmar: 125 st

HISTORIK

© 2019 Ekerö Filmstudio
Back to Top