Så här köper du medlemskort:

Till Filmstudions visningar säljs medlemskort bara för en termin åt gången, höst eller vår. Priset för medlemskortet är f.n. 180 kr och då ingår alla filmer i priset. Åldersgränsen är 15 år.

Medlemskortet säljs strax innan föreställningens början, alternativt kan du sätta in 180 kr till Plusgirokonto 191 75 06 - 6 (Ekerö Filmstudio) och hämta ut medlemskortet vid ditt första biobesök för terminen.

Biljett till enskilda filmer går ej att köpa. Föreningen har medlemskap i Sveriges Förenade Filmstudios. 

Nästa film

United Kingdom

19 april kl. 19.30

Se en trailer.

7 united kingdom

Senaste filmen

Senaste filmen var "United Kingdom" och fick följande betyg:

83 vita bönor
  9 svart-vita bönor
  1 svart böna
Närvarande medlemmar: 93 st

HISTORIK

© 2018 Ekerö Filmstudio
Back to Top